Regularne dochody, zdolność kredytowa – czyli jak wziąć kredyt?

Zaciągnięcie zobowiązania finansowego jakim jest kredyt gotówkowy nigdy nie jest decyzją łatwą i zawsze wiąże się z formalnościami i warunkami, które ewentualny kredytobiorca musi spełnić, by pożyczka została mu przydzielona. Wszystkie te działania sprowadzają się do sprawdzenia zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt, bo to właśnie od zdolności kredytowej zależy, czy wniosek kredytowy zostanie pozytywnie rozpatrzony, czy odrzucony.

Zdolność kredytowa to zdolność ewentualnego kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Gdy złożymy wniosek kredytowy, pierwszym krokiem banku jest sprawdzenie naszej historii kredytowe j w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Instytucja to posiada informacje o wszystkich naszych wcześniej zaciąganych kredytach i innych zobowiązaniach finansowych. Dzięki BIK-owi bank zweryfikuje również, jak radziliśmy sobie z ich spłatą oraz sprawdzi stan naszych teraźniejszych zobowiązań. Jeśli mamy już kilka kredytów i chcemy wziąć kolejny, dobrym pomysłem może być konsolidacja pożyczek. Sprawia to, że w oczach banku stajemy się bardziej wiarygodni. Sprawdzani jesteśmy też w Krajowym Rejestrze Dłużników (KRD). Ogromne znaczenie dla banku ma terminowość spłat innych pożyczek. Regularność to kluczowa sprawa w przypadku starań o kredyt. Nie tylko regularność spłat wcześniejszych zobowiązań, ale również regularność naszych dochodów. Ich wysokość i źródło też są bardzo istotne. Bank wymaga zawsze potwierdzenia od naszego pracodawcy bądź Urzędu Skarbowego. Jeśli w grę wchodzi większa kwota kredytu, nierzadko potrzebna jest też pisemna zgoda współmałżonka na zaciągnięcie tego finansowego zobowiązania. Wracając do dochodów, preferowane przez bank źródło dochodów to oczywiście umowa o pracę (najlepiej na czas nieokreślony). Nie oznacza to jednak, że nie mamy szans na kredyt jeśli pracujemy na zlecenie. Szansa na kredyt jest zawsze. Ostateczna decyzja banku zależy w dużej mierze od wysokości wnioskowanego kredytu. Im większa kwota, o którą się ubiegamy, tym więcej wymagań niestety musimy spełnić. Banki w ten sposób upewniają się, że mają do czynienia z rzetelnym klientem, który regularnie i terminowo będzie wywiązywał się ze zobowiązania, które zostaje mu przyznane.