Jakich praktyk stosowanych przez kredytodawców najlepiej unikać?

Firmy pożyczkowe funkcjonują zgodnie z uwarunkowaniami ustawy o kredycie konsumenckim i muszą wykazać prawidłową formę prowadzenia podobnej działalności. Niestety zgodnie z informacjami pochodzącymi od rzecznika praw konsumenta niektóre działania parabanków wzbudzają pewien niepokój. Jakich praktyk stosowanych przez kredytodawców najlepiej unikać, aby nie narazić się na problemy prawne lub finansowe?

Obchodzenie ustawy

Jeden z najważniejszych problemów wywołuje ograniczenie kosztów pozaodsetkowych. O co chodzi w ograniczeniu? Przy obsłudze pożyczek gotówkowych, chwilówek kredytodawca nie może stosować elastycznych kosztów, ale zmieścić się w konkretnym limicie, nawet biorąc pod uwagę ewentualne formy przedłużenia spłaty długu. Po wprowadzeniu ograniczenia kosztów pozaodsetkowych parabanki w wielu przypadkach zrezygnowały z usługi przedłużenia chwilówki, ponieważ nie dawały dodatkowego zarobku.

Refinansowanie obchodzi limity kosztów pozaodsetkowych

W jaki sposób przepis się obchodzi? Wystarczy zastosować tzw. refinansowanie, czyli zaciągnięcie zupełnie nowego zadłużenia najczęściej w instytucji kapitałowo powiązanej z pierwotnym parabankiem. To praktyka, na którą szczególnie zwraca uwagę UOKiK, w tym rzecznik finansowy. Nie jest oczywiście w każdym przypadku szkodliwa, ale wymaga ostrożnego podejścia do kosztów restrukturyzacyjnych. Najgorzej, kiedy w łańcuchu restrukturyzacji występuje jeszcze pośrednik. Umowy refinansowe zakładają wiele opłat nieprzewidzianych w ustawie. Wiążą się z zupełnie innym podejściem. Kiedyś kredytobiorca mógł przedłużyć chwilówkę przez panel klienta, natomiast teraz przy kłopotach ekonomicznych musi podpisywać oddzielne umowy, kosztowne.

Trudno o odpowiedzialność przy niejednoznacznych przepisach

Odpowiedzialność za manipulowanie ustawą antylichwiarską nikogo nie dotyka, ponieważ formalnie zadłużenie obsługuje wierzyciel alternatywny, chociaż stale powiązany z grupą kapitałową. Koszty za udzielenie kolejnej pożyczki, tym bardziej restrukturyzacyjnej doprowadzają wielu nieświadomych kredytobiorców na spiralę zadłużenia.

Lepiej spłacić zobowiązanie terminowo

To jeden z ciekawszych problemów. Najważniejsza zasada to spłata zobowiązania w terminie, a unikanie za wszelką cenę refinansowania, restrukturyzacji.