Jak przygotować się do konsolidacji kredytów gotówkowych?

Konsolidacja kredytów gotówkowych to jedna z najpopularniejszych i bardzo skuteczna metoda restrukturyzacji zadłużonego budżetu domowego. Przyznanie się do problemów ekonomicznych jest najczęściej trudnym wyzwaniem z perspektywy kredytobiorcy, jednak warto to zrobić możliwie najszybciej, aby nie pogarszać zdolności kredytowej. Przygotowanie do konsolidacji kredytów gotówkowych warto rozpocząć już na etapie podejmowania pożyczki gotówkowej na wszelki wypadek. W artykule zobaczysz, jaki moment na konsolidację jest najlepszy i co zrobić, aby zwiększyć szansę na uzyskanie dogodnej oferty.

Od czego zależy jakość konsolidacji zadłużenia?

Kiedy kredytobiorca zaciąga tylko jedną pożyczkę gotówkową restrukturyzacja wygląda w bardzo prosty sposób i nie jest tutaj potrzebna typowa konsolidacja. Wystarczy tylko podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Gorzej, jeżeli kredytobiorca spłaca różne zobowiązania, chociażby pożyczkę mieszkaniową, kredyt samochodowy, ma limity na rachunku osobistym, karty kredytowe. W takiej sytuacji tylko konsolidacja kredytów jest prawidłowym działaniem, ponieważ pozwala na scalenie wskazanych długów w jeden o standaryzowanym oprocentowaniu. Konsolidacja kredytów gotówkowych to o tyle dobre narzędzie, że wyrównuje oprocentowanie, co pozwala na wygenerowanie natychmiastowych oszczędności dla gospodarstwa domowego. Najlepszy moment na restrukturyzację występuje przed pogorszeniem zdolności kredytowej. Kredytobiorca musi reagować szybko, aby nie narazić się na utratę ratingu w banku komercyjnym, ani na opóźnienia w spłacie zobowiązań. Banki komercyjne preferują klientów z jasną historią spłaty zobowiązań i stabilnym poziomem dochodu, nawet przy korzystaniu z narzędzi naprawczych. Niestety zdolność kredytowa, do tego pozytywna jest obowiązkowa przy konsolidacji. W wielu przypadkach dochodzi potrzeba wniesienia zabezpieczeń majątkowych. Wprowadzenie majątkowych zabezpieczeń do umowy o kredyt konsolidacyjny to naturalnie dodatkowy koszt, jednak do zaakceptowania.

Na co uważać przy konsolidacji kredytów gotówkowych?

Konsolidacja kredytów charakteryzuje się długim terminem obowiązywania i naprawdę niską ratą. Po zastosowaniu narzędzi naprawczych nie poleca się zaciągania kolejnych pożyczek gotówkowych w jakiekolwiek postaci, ponieważ to może zaburzyć zdolność kredytową i doprowadzić do ponownego cyklu spirali zadłużenia. Co do zasady kredyt konsolidacyjny jest droższy od standardowej pożyczki gotówkowej, ale nie ma problemu z jego nadpłatami. Przy dobrym zabezpieczeniu konsolidacji majątkiem trwałym oferta banków komercyjnych jest faktycznie do przyjęcia i można powiedzieć, że całkiem atrakcyjna, szczególnie w okresie obowiązywania bardzo niskich stóp procentowych w narodowej gospodarce. Konsolidacja to ciekawe narzędzie restrukturyzacji zadłużenia na poziomie gospodarstw domowych, łatwo dostępne, długie, dopasowane do potrzeb przeciętnego konsumenta, zdecydowanie najpopularniejsze.