Moje przemyślenia (Tag: oprocentowania)

Stopy oprocentowania.

Z kredytem wiążą się stopy oprocentowania. Można wymienić między innymi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, stopę referencyjną, stopę lombardową, stopę depozytową, stopę redyskontową, oraz stopę dyskonta weksli. 

Rzeczywista Roczna stopa oprocentowania.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, inaczej RRSO jest to całkowity koszt kredytu jaki przyjdzie zapłacić konsumentowi. Wartość ta wyrażona jest w procentach całkowitej kwoty kredytu w przeciągu roku. RRSO daje klientowi możliwość łatwiejszego porównania kredytów konsumencki jakie udzielane są w różnych bankach, czy też w SKOK-ach. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pełni funkcję miernika kosztów kredytu, który jest wykazany pełnią liczbą i daje możliwość łatwego porównania kredytów między sobą. Chcąc obliczyć RRSO trzeba znać kilka ważnych danych. niezbędna jest znajomość numeru kolejnej wypłaty raty kredytu, oraz numer kolejnej spłaty raty kredytu lub opłat jakie zostały wnoszone. Trzeba wiedzieć również jaka jest kwota wypłaty raty kredytu i kwota spłaty raty kredytu lub kosztów. Do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy procentowej musimy znać sumę, numer ostatniej wypłaty kredytu, numer ostatniej spłaty raty kredytu, a także okres wyrażony w latach między dniem pierwszej wypłaty, a dniej wypłaty K.

Stopa procentowa stanowi koszt kapitału. Jest to nic innego jak jego cena. Podobnie jak RRSO jest ona wrażana w procentach. Jest to pewien procent od pożyczonych pieniędzy jaki mierzy się w ujęciu rocznym. Narodowy Bank Polski wyróżnia kilka różnych stóp procentowych. Do podstawowych stóp procentowych NBP zalicza się stopę referencyjną, lombardową, depozytową, redyskontową i stopę dyskonta weksli. Stopa dyskonta weksli jest wyznaczana przez bank centralny j nalicza się ją w momencie, kiedy bank centralny przyjmuje od banków komercyjnych dyskontowane weksle. Stopę redyskontową natomiast wyznacza się do obliczenia ceny po jakiej bank centralny może przyjmować redyskonta od banków komercyjnych. Stopa depozytowa jest uważana za jedną z podstawowych stóp procentowych. Za jej pomocą określa sie oprocentowanie jednodniowych depozytów, jakie w banku centralnym są składane przez banki komercyjne. Stopa lombardowa natomiast służy do określenia ceny za jaką bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym, ta polecana strona pomoże Ci zrozumieć te pojęcia.

Przez Admin