Moje przemyślenia (Strona 2)

Lokaty bankowe – co to takiego?

Co to jest lokata bankowa

Lokata bankowa to nic innego jak jedna z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych metod i sposobów na lokowanie pieniędzy. Wpłacając do banku pieniądze w depozyt na określony z góry czas, każdy bank zobowiązuje się do wypłacenia nam po zakończeniu czasu trwania lokaty powierzonych pieniędzy wraz z ustalonymi wcześniej odsetkami, które są dla nas zyskiem z lokaty. Na polskim rynku mamy do czynienia z różnymi lokatami. Charakteryzują się one czasem trwania, od kilku dni nawet do kilku lat, a także rodzajem oprocentowania, do wyboru mamy zmienne bądź też stałe oprocentowanie. Lokaty bankowe są coraz bardziej popularne i coraz łatwiej dostępne. Możemy je założyć w siedzibie banku bądź też przez Internet, a nawet przez telefon. Wiele banków przygotowuje również indywidualne ofert skierowane tylko i wyłącznie do swoich klientów. Dodatkową zaletą lokat jest to, że są one oprocentowane znacznie wyżej niż konta, jednak tym samym są również mniej płynne. Pamiętajmy jednak o tym, że wypłata środków przed zakończeniem trwania lokaty może skutkować utraceniem prawa do odsetek.

Oprocentowanie nominalne lokaty – co to takiego?

Zazwyczaj banki podają w swoich ofertach oprocentowanie w skali roku. Chcąc wyliczyć zysk podczas trwania lokaty musimy odnieść się z oprocentowaniem proporcjonalnie do okresu jej trwania. Przekazując na lokatę dziesięć tysięcy złotych na pięcio procentowe oprocentowanie po sześciu miesiącach zysk przed opodatkowaniem wyniesie ok. zł, a przy lokacie na dwanaście miesięcy pięćset złotych. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia kapitalizacji czyli inaczej mówiąc częstotliwości dopisywania odsetek do rachunku. Jeżeli chcemy przeanalizować i porównać opłacalność lokat musimy wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki. Może się okazać, że uwzględniając kapitalizację i naliczenie podatku lokata z wyższym oprocentowaniem nominalnym będzie zdecydowanie mniej korzystna niż wydająca się wcześniej mniej korzystna oferta.

Bez względu na to jaką ofertę wybierzemy powinniśmy odpowiednio wcześniej zapoznać się z propozycjami kilku różnych banków ponieważ każdy może zaproponować nam inne zasady i warunki. W Internecie dostępna jest analiza wszystkich ofert banku, wart ją przeanalizować zanim odejmiemy ostateczną decyzję, nawet jeżeli chcemy skorzystać z lokaty na krótki okres.

Przez Admin

Narodowy Bank Polski.

Narodowy Bank Polski został utworzony w 1945 roku w Polsce. Jego siedziba główna znajduje się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 11/21. Prezesem NBP jest obecnie Adam Glapiński. Jest to bank centralny jaki działa w naszym kraju. Głównym celem działalności jaką prowadzi Narodowy Bank Polski jest utrzymanie cen na stabilnym poziomie, ale przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu. Takie wsparcie jest możliwe, ale pod warunkiem, że w żaden sposób nie ogranicza podstawowego celu jaki ma Narodowy Bank Polski. To właśnie NBP jako jedyny ma pełne prawo do emitowania pieniądza oraz znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do jego zadań zalicz się: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie działalności dewizowej, regulowanie płynności banków jak również ich refinansowanie, prowadzenie prawidłowej gospodarki rezerwami dewizowymi, opracowywanie odpowiedniej statystyki pieniężnej oraz bankowej, jak również prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa. Zadaniem Narodowego Banku Państwowego jest także kształtowanie warunków jakie są niezbędne dla prawidłowego rozwoju całego systemu bankowego, jak również kształtowanie warunków prawidłowego rozwoju bilansu płatniczego i utrzymanie dobrej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Z Narodowego Banku Polskiego wydzielono kilka innych banków. Zaliczana jest do nich między innymi Powszechna Kasa Oszczędnościowa, która obecnie znana jest jako Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Utworzono ją w 1988 roku. Z NBP utworzona została tak zwana dziewiątka banków komercyjnych jakie powołano do życia w 1989 roku. Do tej dziewiątki zalicza się: Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, którym obecnie jest Bank BPH, Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie, którym obecnie jest Alior, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu ob. Bank Zachodni WBK, Bank Śląski w Katowicach ob. ING Bank Śląski, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, który obecnie funkcjonuje jako Bank Polska Kasa Opieki, Bank Gdański S.A., który obecnie funkcjonuje jako Bank Millennium, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie ob. Bank Polska Kasa Opieki, Bank Zachodni we Wrocławiu działający obecnie jako Bank Zachodni WBK, oraz Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi ob. Bank Polska Kasa Opieki. Z Narodowego Banku Centralnego utworzono również Polski Bank Inwestycyjny działający obecnie jako Bank Zachodni WBK oraz Polski Bank Rozwoju działający obecnie jako mBank. Oba banki zostały utworzone w 1993 roku. Dwa lata później Narodowy Bank Polski przeprowadził denominację złotego.

Przez Admin

Korzystne oferty kredytowe

Dzisiaj kredyt to jeden z tych produktów bankowych, odnośnie których panuje na rynku spora konkurencja. Powoduje to, że klienci bez problemu mogą spośród dostępnych ofert wybierać takie, które dla nich będą najkorzystniejsze. Coraz częściej także zdarza się, że klienci mogą negocjować z bankami warunki ofert kredytowych, zwłaszcza jak mowa o większych kwotach, takich jak kredyt na mieszkanie czy na przykład inwestycyjny.

Szczegółowe warunki każdej oferty kredytowej uzależnione są przede wszystkim od rodzaju kredytu, jaki klient chce uzyskać. Najczęściej wybierane kredyty gotówkowe to te, gdzie zazwyczaj możliwości negocjacji jest najmniej. Jednak z każdym rokiem można zauważyć niższe opłaty i prowizje związane z przyznawaniem tego typu kredytów jak również coraz więcej ciekawych opcji dla klientów, dzięki którym płacą o wiele mniej niż w latach poprzednich za kredyt w podobnej wysokości. Do takich ciekawych opcji, które wiele banków wdrożyło już na stałe do swoich ofert kredytowych zalicza się między innymi wakacje kredytowe, w myśl których klient w czasie trwania umowy może przez określony czas nie płacić zobowiązania. Zazwyczaj jednak konieczne jest terminowe regulowania zobowiązania, aby można było z tej opcji skorzystać. Ponadto ciekawą jest także możliwość uzyskania zwrotu części zapłaconego oprocentowania. Wystarczy regulowanie zobowiązania w terminie aby po określonym w umowie czasie uzyskać zwrot określonej zazwyczaj procentowo kwoty.

Oferty kredytowe takie jak kredyty mieszkaniowe czy też kredyty inwestycyjne dla firm to takie, gdzie zazwyczaj mowa jest o sporych sumach. Dlatego też każda zmiana w wysokości oprocentowania czy opłat takich jak prowizja dla klienta może stanowić dość dobre rozwiązanie. Banki więc dopuszczają bardzo często możliwość negocjacji z klientami, aby ten uzyskał jak najkorzystniejsze dla siebie warunki.

Klienci zanim zdecydują się na rozmowy z bankiem zazwyczaj najpierw dość szczegółowo porównują ze sobą oferty wielu banków. Dzięki temu mogą wybrać te, które są dla nich najlepsze. Obecnie pomocą w poszukiwaniach najlepszych ofert kredytowych mogą być między innymi porównywarki kredytów, niezwykle przydatne narzędzia, które można znaleźć na wielu stronach internetowych poświęconych tematyce kredytów.

Przez Admin

Nierówności w dostępie do kredytu

W obecnych warunkach funkcjonowania gospodarki nie każdy obywatel posiada równy dostęp do kredytu. To ogromna wada, ponieważ blokowanie dostępu do kredytu gotówkowego na uczciwych warunkach to bariera dla rozwoju przedsiębiorczości, poprawy kwalifikacji zawodowych, czy wyrównywania dysproporcji pomiędzy kobietami, a mężczyznami na rynku pracy. Skąd pochodzą w ogóle nierówności w dostępie do kredytu i w jaki sposób poprawić sytuację własnego gospodarstwa domowego?

Ograniczenia dla kredytobiorcy

Zmiany przepisów i ogólnie prawo to jedna z największych blokad dla kredytobiorców. W krajowych bankach detalicznych obowiązuje prawo bankowe, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego i wiele innych aktów prawnych. Krótko mówiąc bank komercyjny nie udziela nigdy ryzykownych kredytów. Aktualnie banki zarabiają na kredytach w okolicach 25 – 30% rocznie, a wypłacają odsetki z lokat na poziomie maksymalnie kilku procent. Taka dysproporcja jest bardzo niekorzystna dla przeciętnych klientów ze średnią zdolnością kredytową. Przy słabej zdolności kredytowej nie masz właściwe szans nawiązania współpracy z bankiem komercyjnym. To ogólnie najbardziej bezpieczna instytucja dla kredytobiorcy. Niski dochód to automatycznie duża blokada na rynku kredytowym. Na dostęp do kredytu ma zatem wpływ sytuacja na rynku zatrudnienia, a szczególnie nadmierne koszty pracodawcy. W mniejszych miejscowościach trudno również o oddziały drobnych firm pożyczkowych. Jedyna alternatywa to korzystanie z serwisów pożyczek internetowych. W Polsce nie ma też wielu produktów kredytowych, chociażby mikro – pożyczek. Im mniej zarabiasz, tym mniejsza szansa na dobre zobowiązanie bez wielkich zabezpieczeń. Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego to wręcz klucz do rynku kredytowego.

Nierówności dla wykluczonych finansowo

Można powiedzieć, że w wielu regionach kredyt gotówkowy to produkt wręcz luksusowy. Nierówności w dostępie do kredytu poszerzają potencjał zaspokajania podstawowych potrzeb konsumpcyjnych, a także społecznych. Bez kredytu hipotecznego niezwykle trudno sfinansować zakup własnej nieruchomości. Zwalczanie nierówności i przede wszystkim nadmiernych kosztów pozaodsetkowych to jeden z najważniejszych kierunków politycznych, społecznych, a także technologicznych.

Przez Admin

Karty kredytowa Visa, jakie są tutaj korzyści.

Jeśli chodzi o produkt finansowy to właśnie karta kredytowa w ostatnim czasie mogła zyskać niewątpliwie duże korzyści oraz zainteresowanie. Polacy co raz częściej sięgają po tego rodzaju produkt bankowy. Działanie warto definiować jako klucz do sejfu z pieniędzmi. Klucz do sejfu można określać jako karta kredytowa. Wykorzystanie pieniędzy dotyczy tych rozwiązań udostępnionych przez jednostkę banku. Klient winien mieć świadomość tego iż kwota nie stanowi darmowej pożyczki. Cała gotówki należy zwrócić. Składając podpis, podmiot winien wszystko dokładnie przeczytać.

Wykorzystanie tego rodzaju karty kredytowej VISA należy dostosować do swoich wydatków. Przed wykonaniem tego istotna rzeczy dotyczy tego, aby tak naprawdę zapoznać się z kilkoma najbardziej istotnymi pojęciami. Okres rozliczeniowy warto definiować jako 30dni gdzie następuje płacenie kartą. Jeśli chodzi o limit zadłużenia to warto charakteryzować go jako kwota gdzie uda się oczywiście zadłużać przy użyciu karty kredytowej. Praktyczne podejście dotyczy oczywiście wielokrotności wykorzystaniu dochodów miesięcznych. Spłata zadłużenia polega na opłaceniu go dniu jako zestawienie transakcji. Limit zadłużenia będzie kwotą jaka będzie służyć do szansy zadłużenia. Za sprawą karty kredytowej Visa uda się oczywiście unikać używania gotówki. Mądre wydawanie wydatków w takiej sytuacji jest oczywiście możliwe. Na sam koniec okresu po wyciągu karty uda się oczywiście sprawdzić wyciąg z rachunku karty. Właśnie tutaj uda się obejrzeć to na co wydało się całą gotówkę, czy nastąpiło wykorzystanie całości limitu, a także kwotę jaką należy spłacić.

Karta kredytowa nie jest przeznaczona jedynie dla osób zamożnych. Jej dostępność dotyczy oczywiście dużej ilości osób. Wykorzystanie jej dotyczy osób jakim zależy na bezpiecznym płaceniu za rachunki. Wykorzystanie karty kredytowej Visa będzie dotyczyć oczywiście dobrych zakupów przez Internet. Będąc za granicą mając kartę kredytową uda się oczywiście cieszyć z tzw. pewnego paszportu. Opłata ta dotyczy niezastąpionych opłat w odniesieniu do rezerwacji lotniczych. Wykorzystanie karty kredytowej VISA jest oczywiście bardzo bezpieczne. Występuje tutaj oczywiście wpisanie kodu PIN albo podanie kodu CVV2. W przypadku kradzieży posiadacz będzie odpowiadać jedynie za wydatek o kwocie 150 euro. Chcąc uzyskać kartę kredytową należy się zdecydować na wykorzystanie ofert dostępnych oczywiście w popularnych bankach. Do nich należy zaliczać m.in. BZWBK, mBank oraz wiele innych.

Przez Admin

Wzięcie kredytu studenckiego jest opłacalne.

Zabezpieczenie strony finansowania dotyczy oczywiście wzięcia kredytu studenckiego. Student otrzymując co miesiąc kilkaset złoty może się zdecydować na przeznaczenie takiej kwoty na wszystkie bieżące potrzeby, a kredyt uda się spłacać systematycznie po dwóch latach od końca. Warto jednak się zdecydować na wzięcie kredytu w tym przypadku kiedy nie będzie brakować kwoty na codzienne wydatki.

Jeśli chodzi o kredyt studencki to tak naprawdę należy powiedzieć o dotacji przez państwo. Dzięki temu można liczyć na pokrycie części odsetek. Z tego powodu należy uświadomić sobie to iż jest to bardzo tani sposób na dla studentów w trakcie nauki na finanse. Warto zdecydować się na wzięcie kredytu studenckiego z tego powodu iż tak właściwie uda się odłożyć kwotę na czarną godzinę. W tym celu konieczne będzie również założenie konta oszczędnościowego. Podczas studiów będzie się w posiadaniu oczywiście odpowiedniej liczby funduszy niezbędnej do finansowania swoich najważniejszych potrzeb. Istnieją kierunki na jakich należy być dyspozycyjnym przez cały okres czasu. Kredyt studencki może dać dość duże poczucie swobody finansowej. Jeśli chodzi o to rozwiązanie to tak naprawdę warto powiedzieć o sytuacji jaka dotyczy różnego rodzaju inwestycji. Istnieją różnego rodzaju sposoby odpowiadające za ta skuteczne sposoby zainwestowania kapitału.

Mając własne wpływy można się poczuć w dość dużym stopniu niezależnym. Student nie będzie mieć potrzeby proszenia o kwotę od rodziców. Taki sposób usamodzielniania się stanowi bardzo kluczowe pojęcie w odniesieniu do poprawy własnego samopoczucia. Nie ma większego znaczenia czy tak właściwie kredyt studencki należy przeznaczyć na własne utrzymanie lub inwestycje ta możliwość jest warta wykorzystania. W przypadku minusów kredytu studenckiego ilość minusów nie będzie zbyt duża. Taki kapitał stanowi oczywiście bardzo dobry sposób na formę do inwestycji na giełdzie. Nauka w praktyce to bardzo dobry sposób na przyswojenie sobie najbardziej istotnego materiału. W początkowej fazie mogą się pojawiać błędy, a jeśli chodzi o wyciąganie wniosków to kredyt studencki może się okazać bardzo korzystną opcją. Nie należy o tym w żadnym stopniu zapominać.

Przez Admin

Stopy oprocentowania.

Z kredytem wiążą się stopy oprocentowania. Można wymienić między innymi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, stopę referencyjną, stopę lombardową, stopę depozytową, stopę redyskontową, oraz stopę dyskonta weksli. 

Rzeczywista Roczna stopa oprocentowania.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, inaczej RRSO jest to całkowity koszt kredytu jaki przyjdzie zapłacić konsumentowi. Wartość ta wyrażona jest w procentach całkowitej kwoty kredytu w przeciągu roku. RRSO daje klientowi możliwość łatwiejszego porównania kredytów konsumencki jakie udzielane są w różnych bankach, czy też w SKOK-ach. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pełni funkcję miernika kosztów kredytu, który jest wykazany pełnią liczbą i daje możliwość łatwego porównania kredytów między sobą. Chcąc obliczyć RRSO trzeba znać kilka ważnych danych. niezbędna jest znajomość numeru kolejnej wypłaty raty kredytu, oraz numer kolejnej spłaty raty kredytu lub opłat jakie zostały wnoszone. Trzeba wiedzieć również jaka jest kwota wypłaty raty kredytu i kwota spłaty raty kredytu lub kosztów. Do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy procentowej musimy znać sumę, numer ostatniej wypłaty kredytu, numer ostatniej spłaty raty kredytu, a także okres wyrażony w latach między dniem pierwszej wypłaty, a dniej wypłaty K.

Stopa procentowa stanowi koszt kapitału. Jest to nic innego jak jego cena. Podobnie jak RRSO jest ona wrażana w procentach. Jest to pewien procent od pożyczonych pieniędzy jaki mierzy się w ujęciu rocznym. Narodowy Bank Polski wyróżnia kilka różnych stóp procentowych. Do podstawowych stóp procentowych NBP zalicza się stopę referencyjną, lombardową, depozytową, redyskontową i stopę dyskonta weksli. Stopa dyskonta weksli jest wyznaczana przez bank centralny j nalicza się ją w momencie, kiedy bank centralny przyjmuje od banków komercyjnych dyskontowane weksle. Stopę redyskontową natomiast wyznacza się do obliczenia ceny po jakiej bank centralny może przyjmować redyskonta od banków komercyjnych. Stopa depozytowa jest uważana za jedną z podstawowych stóp procentowych. Za jej pomocą określa sie oprocentowanie jednodniowych depozytów, jakie w banku centralnym są składane przez banki komercyjne. Stopa lombardowa natomiast służy do określenia ceny za jaką bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym, ta polecana strona pomoże Ci zrozumieć te pojęcia.

Przez Admin

Pułapki w kredytowaniu potrzeb

Kredytowanie potrzeb konsumpcyjnych jest niezwykle popularne, szczególnie w najbardziej rozwiniętych gospodarkach światowych. Wystarczy wskazać Stany Zjednoczone, Francję, czy Wielką Brytanię. Oczywiście w Polsce kredyty gotówkowe również cieszą się rosnącą popularnością, nie tylko ze względu na dostępność, ale także przez lepsze warunki analizy kredytobiorcy, szczególnie w parabankach i w strefie pożyczek społecznościowych. Niestety w branży udzielania kredytów gotówkowych występują również pewne pułapki, o których warto przez chwilę podyskutować.

Na co warto uważać podczas podpisywania umowy kredytowej?

Jedna z największych pułapek dotyczy okresu kredytowania. W przypadku podpisywania długiej umowy kredytowej spłacasz matematycznie więcej odsetek, jednak przy okazji poprawiasz zdolność kredytową, co może okazać się kluczowe przy niewielkim dochodzie miesięcznym. Kolejna pułapka dotyczy składania zapytań do banków i parabanków o potencjał udzielenia pożyczki krótkoterminowej. Zbyt duża ilość zapytań do kredytodawcy powoduje pogorszenie zdolności kredytowej w BIK. Przed pozyskaniem kredytu gotówkowego określ zatem, gdzie masz na niego największe szanse. To pomoże ci w optymalizacji scoringu kredytowego. Ważna pułapka to zabezpieczenie małego kredytu dużym majątkiem. Odradza się takich działań, niezależnie od bieżących potrzeb. Utrata nieruchomości, często majątku rodzinnego przy stosunkowo niewielkim kredycie po prostu się nie opłaca. Nie ufaj również na słowo kredytodawcom. Sprawdzaj każdy podmiot, chociażby za pośrednictwem serwisu Komisji Nadzoru Finansowego (lista ostrzeżeń). Nie pozyskuj ostatecznie kredytów gotówkowych, kiedy znajdujesz się na krawędzi wypłacalności. Desperacja to największa pułapka występująca na rynku kredytowym. Emocje i pozyskiwanie pieniędzy to niezbyt dobre połączenie.

Kredytowanie potrzeb, czy zawsze konieczne?

Popyt na kredyty krótkoterminowe rośnie. W krajach, gdzie występuje duża społeczna pomoc najbiedniejszym kłopoty z lichwiarskimi pożyczkami krótkoterminowymi występują w minimalnej formie. Im większa pomoc socjalna, tym mniejsze zainteresowanie podejrzanymi kredytami krótkoterminowymi. Teraz już wiesz na jakie pułapki w kredytowaniu potrzeb warto się przygotować.

Przez Admin

Prowizja kredytowa

W zamian za udzielony kredyt gotówkowy banki najczęściej pobierają wstępną prowizję, która nie jest stała, więc nie da się jasno określić tego, ile konkretnie ona wyniesie w danym banku. Prowizja kredytowa wynosi najczęściej kilka procent, a jest to korzyść materialna dla banku udzielającego nam kredyt, ponieważ w ten sposób cała transakcja jest dla niego jeszcze bardziej opłacalna.

Skorzystanie z kredytu gotówkowego to możliwość na poradzenie sobie z każdym kryzysem finansowym, ale nie zawsze jest to konieczne, więc warto się najpierw dobrze zastanowić nad tym, czy jest to nam na pewno potrzebne. Jeśli dojdziemy do wniosku, że tak to kredytobiorca musi zapoznać się z warunkami przyznawania kredytu w danym banku. Warto pamiętać o tym, że prowizja kredytowa nie musi być zbyt wysoka, dlatego też niekoniecznie musi to być odstraszające dla potencjalnych klientów. Informacje o wysokości takiej prowizji są ogólnodostępne na stronach internetowych banków, także każda zainteresowana osoba może się o nich dowiedzieć bez wychodzenia z domu.

Kredyt gotówkowy udzielany jest przez bank na specjalnych warunkach, nie jest przecież powiedziane to, że nic dodatkowo za niego nie zapłacimy. Bank musi mieć zysk na tej transakcji, a więc w grę wchodzi właśnie prowizja, może ona wynosić kilkaset złotych, ale też kilka tysięcy, w zależności od kwoty kredytu. Przed podpisaniem ostatecznej umowy należy się oczywiście zorientować ile wynosi taka prowizja kredytowa, aby potem nie mieć pretensji do bankiera, że nas oszukał i pobrał od nas jakieś dodatkowe pieniądze, o których nie mieliśmy pojęcia. Na całe szczęście nie wszystkie banki na terenie naszego kraju stosują takie manewry i z reguły te prowizje nie są pobierane, ale zdarza się tak, że trzeba będzie ją opłacić jeśli chcemy zadowolić się kredytem na wskazany przez nas cel. Kredytobiorca musi mieć pojęcie o tym, jakie koszty transakcji poniesie.

Oprocentowanie prowizyjne zależne jest od rodzaju kredytu gotówkowego, na który się decydujemy. Prowizja kredytowa może zostać jednak potraktowana promocyjnie przez banki, a więc oddziały mogą sobie darować wtedy, gdy klient jest zaufany i wiarygodny, do takich sytuacji też coraz częściej dochodzi. Jak widać kredyt gotówkowy to nie tylko pieniądze z samego kredytu, ale także prowizja i zabezpieczenia różnego typu, na co należy się uprzednio przygotować. Zapłacenie takiej prowizji to jednak jednorazowa transakcja, a więc przy podpisaniu umowy, czy też przy pierwszej racie przyjdzie nam zapłacić za udzielenie takiego wsparcia finansowego, a potem będziemy już mieli to z głowy.

Przez Admin

Gdzie pożyczać wa banku czy w parabanku?

Wiele osób zadając pytanie, gdzie pożyczać wa banku czy w parabanku nie zdaje sobie sprawy z tego, że odpowiedź na nie jest trudniejsza, niż mogłoby się wydawać. Bank i parabank są zupełnie różnymi instytucjami, kierującymi się zupełnie innymi zasadami działania oraz podlegającymi innym przepisom. Ponadto każdy z nas chcąc się udać do jednego czy drugiego, kieruje się innymi powodami, na inną sytuację rodzinną czy finansową, a także przeszłość kredytową. Dlatego też dla jednego idealnym wprost rozwiązaniem będzie bank, dla drugiego najlepszym i można powiedzieć jedynym rozwiązaniem, będzie parabank, tutaj możesz znaleźć najlepsze kredyty w bankach: http://www.splatka.pl/.

O tym, kto powinien, czy też może udać się do banku, decydują już same warunki kredytowania, które on oferuje. Choćby ze względu na koszt pożyczka w banku będzie najlepszym rozwiązaniem dla osób o stabilny dochodach, dużej zdolności kredytowej i dobrej przeszłości finansowej w BIK. Ktoś może powiedzieć, że przecież pożyczka w parabanku jest dużo szybsza. Niestety osoba taka jest w błędzie, ponieważ banki jakiś czas temu wprowadziły kredyty elektroniczne, obsługiwane w pełni przez internet, które gwarantują tak samo proste procedury i szybkość pozyskania pieniążków jak pożyczki w parabanku. Ponadto, jeżeli decydujemy się pożyczać w banku, poniesiemy koszty o całe lata świetlne niższe niż w parabanku. Różnice w RRSO mogą sięgać nawet kilku tysięcy procent na korzyść banku.

Owszem po ofertę z pozabankowej firmy pożyczkowej może sięgnąć również osoba o stabilnej sytuacji, mająca dobrą zdolność kredytową i dochody, niezarejestrowana w BIK, ale pod warunkiem, że skorzysta z oferty dla nowych klientów, czyli tak zwanej pierwsza pożyczka gratis. Będąc z nowym klientem, który pożycza pierwszy raz, nie zapłaci ani złotówki kosztów, jeżeli pożyczy 1000 zł, po 30 dniach odda równo 1000 zł i ani grosza więcej.

Do parabanku powinni kierować swoje kroki Klienci, którzy są przez banki odrzucani z powodu braku zdolności kredytowej, niestabilnych dochodów, czy też widnienia w BIK lub innych rejestrach dłużników. Parabanki na swoich stronach internetowych w jasny sposób informują, że ich oferta jest dostępna także dla osób o złej historii kredytowej, które są odrzucane przez banki.
Przez Admin